Τμήματα – Γλώσσες

Έχετε ερώτηση ή απορία;
Επικοινωνήστε μαζί μας .

Κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς λειτουργούν τμήματα στις εξής γλώσσες:

• Αγγλικά ( Pre junior – Proficiency)
• Γαλλικά ( Caramel – Dalf C2)
• Ιταλικά (Ταχύρρυθμα τμήματα ενηλίκων)
• Γερμανικά ( Ταχύρρυθμα τμήματα ενηλίκων)

Επιπλέον, για τα Αγγλικά και τα Γαλλικά υπάρχει η δυνατότητα καλοκαιρινών και ταχύρρυθμων τμημάτων, όπως επίσης τμημάτων προετοιμασίας για την εισαγωγή υποψηφίων στις σχολές της Αγγλικής και Γαλλικής φιλολογίας αντίστοιχα και ειδικών τμημάτων για ενηλίκους.