Μεθοδολογία

Έχετε ερώτηση ή απορία;
Επικοινωνήστε μαζί μας .

Μέθοδος NLP

Στο πλαίσιο της διδασκαλίας, στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Ελένη Παυλή (αδειοδοτημένο κέντρο NLP από τον πρωτοπόρο Richard Bandler), η μέθοδος αυτή αποδεικνύεται ιδιαίτερα πολύτιμη, αφού δίνει τη δυνατότητα στον καθηγητή να αντιληφθεί με περισσότερη ακρίβεια τις ανάγκες κάθε μαθητή και να προσφέρει στοχευμένες λύσεις σε οποιαδήποτε δυσκολία αντιμετωπίζει.

Interactive Whiteboards
srs system

Το πρόγραμμα των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και του Διαδραστικού πίνακα,
είναι απόλυτα εναρμονισμένο με τη διδακτέα ύλη δίνοντας τη δυνατότητα στους μαθητές να επαναλάβουν το λεξιλόγιο και τη γραμματική με έναν ιδιαίτερα διασκεδαστικό τρόπο!